تماس با ما

آدرس: شهر قدس – انتهای خیابان چمن – خیابان گلچین پنجم – خیابان ستایش – پلاک 33
تلفکس: 46079035 – 46079059
موبایل: 09120503157
ایمیل: Info@Thermochange.net

 

نمایندگی عراق: بغداد – خیابان عرصات الهندیه مقابل شورای تجاری عراق – شرکت علوم الطاقه
موبایل: 009647804724537

ایمیل:Uloom_altaqa@Thermochange.net