مبدل های جوشی Bloc Type شرکت ترموچنج این امکان را فراهم میسازد تا در فضای کمتر، ظرفیت حرارتی یکسانی در مقایسه با مبدل های Shell & Tube ، بدست آید. در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به انبوه تجهیزات مورد استفاده و کمبود فضا، استفاده از این نوع مبدل ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

بسیاری از شرکت های زیر مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی کشور  در تلاشند تا به جهت افزایش بهره وری سیستم خود، فرآیندهای موجود در بخش تولید خود را بهبود بخشیده و تکنولوژی های جدید را جایگزین تجهیزات منسوخ شده نمایند.

یکی از راه های موجود جهت افزایش راندمان تولید استفاده از مبدل های بلاک تایپ بجای مبدل های پوسته و لوله می باشد.

اگرچه به دلیل محافظه کاری و عدم تمایل به تغییر سیستم های قدیمی در بسیاری از صنایع همچنان از مبدل های پوسته و لوله استفاده می گردد لیکن در 25 سال گذشته به دلیل مزیت های مبدل های تمام جوشی در مقایسه با مبدل های پوسته و لوله، استفاده از این نوع به سرعت افزایش یافته است.

اجزای اصلی مبدل های بلاک تایپ و نحوه گردش سیال در شکل ذیل نشان داده شده است.

مبدل های جوشیbloc type

این نوع مبدل، بالاترین قیمت در بین مبدل های جوشی را دارا می باشد. عدم وجود واشر بین صفحات انتقال دهنده حرارت و قابلیت تمیزکاری برای هردو سمت مبدل، از ویژگی هایی است که این نوع را نسبت به سایر مبدل های جوشی متمایز می سازد.

مبدل های بلاک تایپ عمدتا زمانی به کار می روند که دما و فشار فرآیند در محدوده مبدل های واشری قرار نمی گیرد و همچنین به دلیل رسوب بالای دو سیال نیاز است تا هر دو سمت در فواصل زمانی معین تمیزکاری شوند.

در این نوع از مبدل ها دمای دو سیال را می توان به اندازه 3 درجه سانتیگراد به یکدیگر نزدیک نمود.

محدوده دمای کاری مبدل های بلاک تایپ بین تا 350 درجه سانتیگراد و فشار کاری بین تا 40 بار می باشد.