مبدل حرارتی

مبدل های جوشی Bloc Type

By 8 دی 1399 28 مرداد 1400 No Comments

انواع مبدل جوشی و مبدل های جوشی Bloc Type

شرکت ترموچنج با طراحی و ساخت مبدل های جوشی bloc type این امکان را فراهم میسازد تا در فضای کمتر، ظرفیت حرارتی یکسانی در مقایسه با مبدل های Shell & Tube ، بدست آید.

در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به انبوه تجهیزات مورد استفاده و کمبود فضا، استفاده از این نوع مبدل های جوشیbloc type می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

بسیاری از شرکت های زیر مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی کشور در تلاش هستند تا به جهت افزایش بهره وری سیستم خود، فرآیندهای موجود در بخش تولید خود را بهبود بخشیده و تکنولوژی های جدید را جایگزین تجهیزات منسوخ شده نمایند. مبدل جوشی گزینه مناسبی جهت بروزرسانی می باشد .

یکی از راه های موجود جهت افزایش راندمان تولید استفاده از مبدل های بلاک تایپ bloc type بجای مبدل های پوسته و لوله می باشد. اگرچه به دلیل محافظه کاری و عدم تمایل به تغییر سیستم های قدیمی در بسیاری از صنایع همچنان از مبدل های پوسته و لوله استفاده می گردد لیکن در 25 سال گذشته به دلیل مزیت های مبدل های تمام جوشیbloc type در مقایسه با مبدل های پوسته و لوله ، استفاده از این نوع به سرعت افزایش یافته است.

اجزای اصلی مبدل های بلاک تایپ و نحوه گردش سیال در شکل ذیل نشان داده شده است.

مبدل های جوشیbloc type

مبدل های جوشیbloc type ، بالاترین قیمت در بین مبدل های جوشی را دارا می باشد. عدم وجود واشر بین صفحات انتقال دهنده حرارت و قابلیت تمیزکاری برای هردو سمت مبدل، از ویژگی هایی است که این نوع را نسبت به سایر مبدل های جوشی متمایز می سازد.

مبدل های بلاک تایپ عمدتا زمانی به کار می روند که دما و فشار فرآیند در محدوده مبدل های واشری قرار نمی گیرد و همچنین به دلیل رسوب بالای دو سیال نیاز است تا هر دو سمت در فواصل زمانی معین تمیزکاری شوند.

در این نوع از مبدل ها دمای دو سیال را می توان به اندازه 3 درجه سانتیگراد به یکدیگر نزدیک نمود. محدوده دمای کاری مبدل های بلاک تایپ بین 250 تا 350 درجه سانتیگراد و فشار کاری بین 25 تا 40 بار می باشد.

نظر شما در این رابطه چیه؟